Undgå at første 0 slettes fra tal

Hvis man taster et tal i Excel, som starter med “0”, vil Excel automatisk slette nullet. Dette kan være et problem, hvis man for eksempel ønsker at indtaste kundenumre, som starter med “0” (for eksempel 001000, 001001 osv.)

Der findes en let løsning på dette. Ved at taste apostrof før tallet bibeholdes nullerne.