Rapporter der sparer tid

”Kurset i Jet Reports var meget givende, og jeg har lært alle de regler og tricks man skal kunne for at anvende Jet Reports til daglig. Nu kan jeg selv udvikle rapporter, der automatiserer manuelle processer i foreningen.”

– Gert Højer Petersen, Administrationschef, Danske Medier

Benchmark ITs 2-dages kursus i Jet Reports giver en praktisk indføring i det effektive rapporteringsværktøj. På kurset lærer man blandt andet, hvordan man finder de rigtige data, og hvordan data hurtigt kan udtrækkes og omdannes til overskuelige rapporter.

”Kurset levede helt klart op til mine forventninger. Det satte mig grundigt ind i, hvordan man får udnyttet Jet Reports. Der var masser af tid til at gå i dybden med værktøjet, høre om de andre kursisters problemstillinger og få individuel hjælp, hvis man gik i stå.”

– Gert Højer Petersen, Administrationschef, Danske Medier

Data på få sekunder og et hurtigt overblik

Efter kurset har Gert Højer Petersen selv udviklet en rapport over ejendommens indtægter og udgifter og en rapport over de forskellige lønarters omkostninger i virksomheden. Begge rapporter letter det daglige arbejde som administrationschef.

”Jeg får udtrukket data på få sekunder, og får ligeså hurtigt dannet mig et overblik over den. Det er vigtigt at kunne som administrationschef.”

– Gert Højer Petersen, Administrationschef, Danske Medier

Når tiden har været knap, har Benchmark IT også udarbejdet rapporter for Danske Medier, heriblandt en momsrapport og en rapport over foreningens kantineregnskab.

Rapporten til moms-sandsynliggørelse ville alle virksomheder have glæde af. Vi har brugt den til revision af vores årsregnskab, hvor de enkelte momskoder og deres trafik skal dokumenteres. Rapporten til vores kantineregnskab bruger vi løbende til at holde styr på vores budget. Den er gavnlig, når ledelsen hurtigt har brug for en status på regnskabet. Tidligere har vi ikke lige så hurtigt kunne give et svar, da det har krævet manuelle opstillinger og beregninger.”

– Gert Højer Petersen, Administrationschef, Danske Medier

Om Danske Medier

Danske Medier blev grundlagt i 2012 og er en stor fusion af foreninger for professionelle medier i Danmark. Foreningen arbejder til daglig for at forbedre mediernes rammevilkår gennem interessevaretagelse i Danmark og EU.