Slet tomme celler hurtigt og effektivt

Nogle gange kommer der i længere Excel-ark til at opstå tomme dataceller. Hvis du har behov for at rydde dit ark for disse for eksempelvis at bevare nøjagtigheden eller overskueligheden, er den hurtigste måde at gøre dette ved at filtrere de tomme celler og slette dem med ét klik. Dette gøres ved først at markere området, du ønsker at rydde dem fra (hvis du ønsker at markere hele arket, tryk da “Ctrl” + “A”). Derefter går du til Data → Filtrer, hvorefter en drop down-pil vil vises i øverste celle i hver kolonne. Denne klikker du da på, hvorefter du fjerner markeringen af “markér alt” og i stedet vælger “tomme”. Da vil alle de tomme celler blive vist med det samme. Til slut går du til Data  → Slet, hvormed de tomme celler vil blive slettet.