Automatisk sumfunktion

Tilføj en hurtig og simpel sumfunktion ved at taste “Alt” plus “=” i kolonnens første tomme felt. Således summeres kolonnens ovenstående celleværdier.